(Chinhphu.vn) - Quân nhân nhập ngũ trước ngày 30/4/1975 có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng tùy theo số năm công tác thực tế trong quân đội.

Theo phản ánh của ông Lữ Anh Nhật (TP. Hải Phòng), ông Nhật nhập ngũ tháng 12/1971, năm 1972 được cử đi học lớp sĩ quan hàng hải, sau đó được cử vào miền Nam công tác tại Quân đoàn 9 đường 559. Giải phóng miền Nam xong ông Nhật tham gia chiến tranh biên giới đến cuối năm 1979 chuyển về Sư đoàn 350 Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự Hải Phòng.

Năm 1986, ông Nhật được cử đi lao động hợp tác tại LB Nga và đến năm 1993 về nước. Ông Nhật đã được xác nhận thời gian công tác là 19 năm 10 tháng.

Ông Nhật hỏi, gia đình ông có được hưởng chế độ ưu đãi nào không?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (Bộ Quốc phòng) trả lời như sau:

Ngày 27/10/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Theo quy định tại Quyết định nêu trên, quân nhân nhập ngũ trước ngày 30/4/1975 có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hàng tháng tùy theo số năm công tác thực tế trong quân đội.

Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với đơn trình bày, nếu ông Nhật hiện không thuộc đối tượng đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

Cục Chính sách đề nghị gia đình ông Nhật liên hệ với Hội đồng chính sách xã, phường nơi ông Nhật cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước:

- Có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả số tiếp tục công tác sau đó thôi việc), được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong quân đội, đủ 15 năm được trợ cấp 600.000 đồng/người/tháng; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm.

- Có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả số tiếp tục công tác sau đó thôi việc), được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo số năm công tác thực tế trong quân đội: Có đủ 2 năm công tác thực tế trong quân đội trở xuống, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng; từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm được tính hưởng trợ cấp bằng 600.000 đồng.

(Trích Quyết định 142/2008/QĐ-TTg)

 

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 142/2008/QĐ-TTg