(Chinhphu.vn) - Bà Hồ Thị Hoa (Quảng Nam) được nâng ngạch lên chuyên viên chính bậc 1 hệ số 4,4 từ ngày 1/1/2017. Theo bà hiểu, đến ngày 31/12/2019 bà đủ 3 năm giữ bậc 1, được xét nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/1/2020.

Như vậy, đến ngày 31/12/2018 bà Hoa còn thiếu đúng 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. Bà Hoa hỏi, tính đến thời điểm 31/12/2018 bà có thuộc đối tượng được đưa vào danh sách xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 hay không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Hoa hỏi như sau:

Liên quan đến vấn đề bà Hồ Thị Hoa hỏi, Khoản 6, Điều 148 Bộ luật Dân sự quy định, thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.

Trường hợp bà Hồ Thị Hoa, được nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính bậc 1/8 hệ số 4,4 vào ngày 1/1/2017. Căn cứ quy định về kết thúc thời hạn tại Điều 148 Bộ luật Dân sự, thời điểm kết thúc thời hạn 36 tháng (đủ 3 năm) giữ bậc 1/8 ngạch chuyên viên chính của bà Hoa là 24 giờ ngày 31/12/2019.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, sau khi đủ 36 tháng (đủ 3 năm) giữ bậc trong ngạch đang hưởng, ngày 1/1/2020, bà Hoa sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 2/8 ngạch chuyên viên chính, hệ số 4,74.

Vào thời điểm kết thúc ngày 31/21/2018, bà Hoa đủ 24 tháng giữ bậc 1/8 ngạch chuyên viên chính. Khoảng thời gian tính từ ngày 1/1/2019 cho đến thời điểm kết thúc ngày 31/12/2019, là khoảng thời gian còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Thông tin bà Hoa cung cấp không thấy nêu bà đã được công nhận thành tích gì, vào thời điểm nào, bởi chế độ nâng bậc lương trước thời hạn áp dụng đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

Theo Điểm a và  Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư này.

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận t