(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Phan Hữu Phước (TPHCM) đăng ký hộ kinh doanh, cửa hàng may đo áo dài. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cửa hàng đã phải đóng cửa, thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1/4/2020.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang phức tạp, lượng khách hàng đến cửa hàng ngày một sụt giảm, ảnh hưởng nặng đến nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Ông Phước nhận thấy hộ kinh doanh của gia đình thỏa mãn các điều kiện được hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ, ông đã liên hệ đến chính quyền phường. Tuy nhiên, ông nhận được thông tin phản hồi, gia đình ông nằm ngoài danh sách được hỗ trợ, với lý do cửa hàng của gia đình không bị buộc ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020.

Theo ý kiến của ông Phước, định nghĩa "ngừng kinh doanh" chưa được rõ ràng và thống nhất, không phản ánh thực trạng của người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Ông Phước đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại trường hợp của gia đình ông và các trường hợp khác để có thể có các điều chỉnh phù hợp hơn, sâu sát đến tình hình thực tế của người dân.

Vấn đề ông Phước kiến nghị, UBND Quận 5 – TPHCM trả lời như sau:

Qua xác minh tình hình thực tế, hộ kinh doanh Quỳnh Duyên do ông Nguyễn Văn Dũng đứng tên giấy phép kinh doanh không nằm trong diện phải tạm ngưng kinh doanh và doanh thu của hộ kinh doanh trong năm 2020 theo Chi cục Thuế Quận 5 cung cấp là 259.320.000 đồng (21.600.000 đồng/tháng).

Theo Quy định tại Điều 3 Chương II của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với điều kiện hỗ trợ sau:

- Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

- Tạm ngưng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó hộ kinh doanh Quỳnh Duyên không đủ điều kiện để được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Covid-19 , hộ kinh doanh , hỗ trợ