(Chinhphu.vn) – Chồng của bà Phạm Thị Tuất (TP. Hà Nội) được cử làm chuyên gia sang giúp Lào từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1988. Năm 1997, chồng bà bị đột tử, còn 3 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Bà Tuất được biết, theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì chồng bà sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Tháng 11/2014, bà Tuất làm hồ sơ đề nghị xem xét, giải quyết trường hợp của chồng bà. Sau nhiều lần bổ sung giấy tờ, đến cuối tháng 7/2015, bà Tuất được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời, trường hợp của chồng bà không được hưởng trợ cấp vì không có quyết định về hưu.

Bà Tuất đề nghị giải đáp, chồng bà đã có thời gian được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, bị đột tử khi chưa đến tuổi nghỉ hưu, không có quyết định nghỉ hưu thì thân nhân có được hưởng trợ cấp không? Nếu được thì bà phải làm những thủ tục gì?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bà Tuất như sau:

Theo Điều 2 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia thì đối tượng được hưởng trợ cấp một lần gồm: Những người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; người đang công tác hoặc nghỉ chờ việc, nghỉ chế độ hưu trí hoặc thôi việc.

Các đối tượng nêu trên đã chết thì thân nhân trực tiếp của người hưởng trợ cấp lập hồ sơ theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTXH-BTC ngày 1/8/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định để hưởng trợ cấp.

Đề nghị bà Phạm Thị Tuất đối chiếu với quy định nên trên và liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội để được xem xét, trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: 57/2013/QĐ-TTg , trợ cấp , một lần , chuyên gia , mất sức lao động