(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quý Khoáng công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang từ tháng 7/2007. Tháng 8/2013, ông chuyển về Trạm Khuyến nông huyện Vị Xuyên.

Huyện Quản Bạ là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ, ông Khoáng hỏi, ông có được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang trả lời như sau:

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì ông Nguyễn Quý Khoáng công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Quản Bạ thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, điều kiện để hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu là: "Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn".

Ông Khoáng công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Quản Bạ từ tháng 7/2007 đến tháng 8/2013, chưa đủ 10 năm công tác nên không được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn


Từ khóa: trợ cấp một lần , chuyển vùng , đặc biệt khó khăn