(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Vũ Thu Hà (hatltstc@...) dự định thuê đất của cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng để xây dựng văn phòng và làm văn phòng cho thuê.

Ảnh minh họa

Vậy, Công ty của bà Hà cần làm thủ tục gì để được phép xây dựng và hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng trên diện tích đất thuê?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Hà hỏi như sau:

Thủ tục thuê đất

Theo quy định tại Điều 703, Điều 704 Bộ luật Dân sự, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (QSDĐ) là sự thoả thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Hợp đồng thuê QSDĐ bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của các bên;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;

- Thời hạn thuê;

- Giá thuê;

- Phương thức, thời hạn thanh toán;

- Quyền của người thứ ba đối với đất thuê;

- Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng;

- Giải quyết hậu quả khi hợp đồng thuê QSDĐ hết hạn.

Điều 119 và Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai quy định, hợp đồng cho thuê QSDĐ phải có chứng nhận của công chứng; hợp đồng thuê QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng ký QSDĐ.

Theo Điều 149 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê QSDĐ, bên cho thuê QSDĐ nộp 1 bộ hồ sơ gồm có: Hợp đồng thuê QSDĐ đã công chứng; Giấy chứng nhận QSDĐ.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê QSDĐ vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

Phải đăng ký ngành nghề kinh doanh cho thuê văn phòng

Trường hợp Công ty của bà Vũ Thu Hà thuê đất của cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng để đầu tư xây dựng trụ sở và văn phòng cho thuê, thì hai bên cho thuê và thuê phải ký kết hợp đồng thuê QSDĐ, có chứng nhận của tổ chức công chứng. Bên cho thuê phải thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê QSDĐ tại Văn phòng đăng ký QSDĐ.

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Nếu Công ty chưa đăng ký kinh doanh ngành nghề cho thuê văn phòng, thì phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Thủ tục doanh nghiệp nhượng lại quyền thuê đất

Từ khóa: Thủ tục thuê đất , cấp phép kinh doanh