(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Bùi Năm (Hải Phòng) sinh năm 1967, làm công nhân tại Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, vận chuyển xi măng bằng xe cầy. Ông Năm đóng BHXH được 26 năm (3 năm trong quân ngũ và 23 năm tại nhà máy). Ông Năm hỏi, ông đã đủ điều kiện để giám định sức khỏe nghỉ hưu chưa? Trường hợp mất sức lao động 61% có được nghỉ hưu sớm không?


BHXH TP Hải Phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về vấn đề này, BHXH TP. Hải Phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm sức khỏe khi có đủ các điều kiện sau:

- Điều kiện về thời gian đóng BHXH bắt buộc: Có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên;

- Điều kiện về tuổi: Từ ngày 1/1/2016, nam từ đủ 51 tuổi trở lên, nữ từ đủ 46 tuổi trở lên (sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Trường hợp người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành (không kể tuổi) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì cũng đủ điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi.

Đối chiếu với các quy định trên, ông Nguyễn Bùi Năm, sinh năm 1967 (50 tuổi), đóng BHXH 26 năm, làm công việc vận chuyển bằng xe cầy, là công việc nặng nhọc, độc hại, chưa đủ điều kiện về hưu năm 2017 khi suy giảm 61% khả năng lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , suy giảm , khả năng lao động , nghỉ hưu , trước tuổi