(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Khánh (hvu2005@...) 53 tuổi, là công nhân ngành viễn thông, hưởng mức lương hệ số 4,2. Ông có 20 năm 6 tháng đóng BHXH và trên 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại. Nay, ông muốn nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi có được không? Nếu được thì hưởng mức nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Khánh như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu

Theo khoản 1, Điều 50 Luật BHXH quy định: Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Tại Điều 51, Luật BHXH quy định: Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Quy định về nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại

Tại Mục 9, Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định các nghề, công việc sau đây thuộc ngành thông tin liên lạc là nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

Số TT

Tên nghề hoặc công việc

Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc

Điều kiện lao động loại IV

1

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị truyền dẫn trên tuyến và mạng điện thoại nội hạt Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó.

2

Trực tiếp chỉ đạo xây dựng cột cao ăngten. Thường xuyên làm việc ngoài trời, chịu tác động của mưa, nắng, bụi, căng thẳng thần kinh tâm lý.

3

Sửa chữa thiết bị đầu cuối thuê bao (điện thoại, Fax, máy nhắn tin...) Nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất.

4

Tuần tra bảo vệ các tuyến cáp quang Làm việc ngoài trời, thường xuyên phải đi tuần tra không kể ngày đêm, mưa, nắng.

5

Lắp đặt, sữa chữa, bảo dưỡng các tuyến cáp quang Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên làm việc ngoài trời không kể ngày đêm, mưa, nắng.

6

Chuyên khảo sát, đo đạc và lắp đặt các công trình thông tin Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của điện từ trường.

7

Vận hành khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng các tổng đài cửa quốc tế, tổng đài có dung lượng từ 10.000 số trở lên, các đài, trạm thông tin vệ tinh mặt đất, các trung tâm công nghệ, kỹ thuật cao và cáp biển Công việc đơn điệu, thường xuyên chịu tác động của điện từ trường.

8

Hộ tống viên kiêm lái xe ô tô bưu chính có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên hoặc trên các tuyến đường thư thuộc mạng cấp II ở các tỉnh miền núi Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên chịu tác động của rung và xóc.

9

Hộ tống bưu chính trên phương tiện tàu hỏa tuyến Bắc - Nam Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi, rung, xóc.

 

Trường hợp ông Đinh Khánh, 53 tuổi, mặc dù ông đã có 20 năm 6 tháng đóng BHXH và có thời gian trên 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại theo quy định tại Mục 9, Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH nêu trên, thì ông vẫn chưa đủ điều kiện về tuổi đời (từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi) để được hưởng lương hưu hàng tháng.

Nếu ông Khánh đề nghị giám định khả năng lao động, mà Hội đồng giám định y khoa kết luận ông bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì ông đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 52 và khoản 1, Điều 58, Luật BHXH, mức lương hưu hằng tháng của ông Khánh được tính như sau: bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Ông Khánh tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 và là đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Do không có thông tin chính xác về thời điểm ông Khánh sẽ nghỉ hưu, diễn biến tiền lương của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi ông Khánh nghỉ việc hưởng lương hưu, do vậy không thể tính toán cụ thể mức hưởng lương hưu của ông. Đề nghị ông Khánh đối chiếu quy định để rõ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Trường hợp nào được nghỉ việc hưởng lương hưu?

- Điều kiện hưởng lương hưu

- Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

- Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

- Tính mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

- Điều kiện, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi