(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Tý (Hà Nội) có 1.011m2 đất, sử dụng vào mục đích làm nhà ở từ năm 1979. Năm 2012, bà được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.011m2 là đất ở. Nay bà muốn tách thửa đất cho các con.

Tuy nhiên, bà Tý được Văn phòng đăng ký nhà đất huyện trả lời, thửa đất trên 400m2 đất ở không tách được. Bà Tý hỏi, trường hợp của bà có tách được đất cho tặng các con không? Để tách được bà cần liên hệ cơ quan nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc tách thửa đất ở phải bảo đảm phù hợp với quy định về diện tích tách thửa tối thiểu UBND tỉnh quy định theo quy định Khoản 2 Điều 143, Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai, Điều 29 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Đồng thời, cần bảo đảm phù hợp với chế độ sử dụng đất quy định tại Điều 143 và Điều 144 của Luật Đất đai.

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai, thời điểm thực hiện quyền, trong đó có quyền tặng cho được thực hiện theo quy định tại Điều 168 của Luật Đất đai.

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất được quy định Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Để thực hiện thủ tục tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất thì bà cần liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để được giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tách thửa , sổ đỏ , đất ở , quyền sử dụng đất