(Chinhphu.vn) – Trường hợp tổ chức tham gia hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các công trình có quy mô cấp IV thì phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

Ông Đỗ Ngọc Yên (Vĩnh Phúc) mới thành lập doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế công trình xây dựng. Hiện công ty mới chỉ liên kết với một số cá nhân đủ năng lực thiết kế các công trình cấp IV.

Tuy nhiên khi trình thẩm định tại Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện thì nhận được yêu cầu công ty của ông Yên phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Công ty ông mới thành lập, không đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ hạng III. Ông Yên hỏi, cơ quan có thẩm quyền có biện pháp nào để tháo gỡ vướng mắc nêu trên cho các doanh nghiệp mới thành lập không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức khi tham gia hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thì phải bảo đảm các yêu cầu về năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 32, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2018. Theo đó, kể từ ngày này, trường hợp tổ chức tham gia hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các công trình có quy mô cấp IV thì phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Công trình cấp IV , thiết kế , thi công , xây dựng , thẩm tra , năng lực hoạt động xây dựng