(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Hoàng Văn Long (Hà Nội) có Phòng Xây dựng có các cán bộ đầy đủ kinh nghiệm, chuyên môn về xây dựng và đã có chứng nhận học lớp quản lý dự án nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý dự án.

Ông Long hỏi, các dự án cải tạo, sửa chữa có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng (chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) thì cơ quan của ông có được xem là đủ điều kiện tự thực hiện hay không hay bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì phải đủ điều kiện năng lực như có giám đốc quản lý dự án và những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có năng lực hành nghề phù hợp với quy mô dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: CHứng chỉ hành nghề , dự án cải tạo , sửa chữa , quản lý dự án