(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thu Hà (Hà Nội) tham khảo Phụ lục 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD về đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, tuy nhiên bà không rõ về tiêu chí điểm đánh giá đối với tổ chức hạng III.

Bà Hà hỏi, việc cung cấp các hợp đồng, biên bản nghiệm thu công trình đối với tổ chức hạng III có được tính điểm không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III không yêu cầu tổ chức phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc.

Do đó, không thực hiện tính điểm đối với tiêu chí này trong đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , công trình