(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Đăng chuẩn bị tốt nghiệp trường cao đẳng Dược, nhà trường yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2/6. Ông Đăng hỏi, theo Thông tư số 12/2017/TT-LĐTBXH, ông cần học 120 giờ và có chứng chỉ hay cần học 120 giờ và có điểm qua môn là được?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thì người tốt nghiệp trình độ cao đẳng yêu cầu có năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam mà không quy định phải có chứng chỉ.

Do đó, người học xong chương trình cao đẳng và thi đạt yêu cầu môn học tiếng Anh bắt buộc trong chương trình cao đẳng là đủ điều kiện về năng lực tiếng Anh để tốt nghiệp.

Đối với một số ngành, nghề đặc thù có yêu cầu cao về năng lực tiếng Anh (nếu có) thì nhà trường có thể đưa thêm vào chương trình đào tạo nhưng việc thi lấy chứng chỉ phải được thống nhất với người học.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực ngoại ngữ , chứng chỉ