(Chinhphu.vn) – Theo Luật Giáo dục năm 2019, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học là cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học.

Bà Dương Minh Phương (Thái Nguyên) là giáo viên tiểu học hạng 3, chuyên ngành mỹ thuật. Bà Phương hiện có 1 bằng Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật và 1 bằng Trung cấp sư phạm tiểu học.

Theo Luật Giáo dục 2019, từ ngày 1/7/2020, giáo viên tiểu học phải có bằng đại học. Bà Phương hỏi, bây giờ bà muốn học đại học sư phạm tiểu học thì theo Luật Giáo dục 2019, bà có được công nhận là đủ điều kiện về bằng cấp để giảng dạy bậc tiểu học không, và bà có được xét thăng hạng lên hạng 2 từ bằng đại học không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Giáo dục ngày 14/6/2019, có hiệu lực từ 1/7/2020 quy định trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học là cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học (Điều 77).

Hiện tại, bà Dương Minh Phương đã có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học và cao đẳng sư phạm Mỹ thuật. Nếu bà Phương được cấp bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học thì bà đủ điều kiện về trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học và các quy định về trình độ đào tạo trong tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: giáo viên , tiểu học , trình độ