(Chinhphu.vn) - Bà của ông Phan Văn Hòa (Bến Tre) có 3 người con với người chồng trước, trong đó 1 người con là liệt sĩ. Sau đó bà tái giá, người chồng sau cũng là liệt sĩ. Ông Hòa hỏi, bà của ông có được công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định, Bà mẹ có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ thuộc diện được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Căn cứ thông tin ông Hòa cung cấp, bà của ông có 1 người con là liệt sĩ và có người chồng sau cũng là liệt sĩ nên thuộc diện xem xét công nhận là “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" , liệt sĩ