(Chinhphu.vn) – Về nguyên tắc, doanh nghiệp FDI không được thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối đối với hàng hóa là phương tiện, vật phẩm lưu trữ thông tin đã ghi (bao gồm CD, USB).

Công ty Nexbio Việt Nam (Hà Nội) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), dự định nhận sản xuất phần mềm quản lý đặc biệt cho một khách hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động sản xuất phần mềm, Công ty sẽ thuê một công ty đối tác ở nước ngoài thực hiện, không giới hạn việc thiết kế, lập trình, cài đặt từ xa, bảo hành. Công ty Nexbio chỉ nhận phần mềm từ đối tác nước ngoài (chứa đựng trong một đĩa mềm CD hoặc USB) để giao cho khách hàng tại Việt Nam.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, hoạt động trên của Công ty có được coi là hoạt động phân phối hay không? Vì Công ty không tham gia vào bất kỳ hoạt động sản xuất phần mềm nào.

Nếu hoạt động nêu trên của Công ty là hoạt động phân phối thì sẽ thuộc hình thức phân phối bán buôn hay bán lẻ?

Trong trường hợp hoạt động nêu trên là hoạt động phân phối, thì Công ty có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh nêu trên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Đĩa, băng và các phương tiện lưu trữ thông tin đã ghi âm thanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác, kể cả khuôn chủ và vật chủ gốc để sản xuất băng đĩa là hàng hóa doanh nghiệp FDI không được thực hiện quyền nhập khẩu; vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu là hàng hóa doanh nghiệp FDI không được thực hiện quyền phân phối.

Theo đó, về nguyên tắc, doanh nghiệp FDI không được thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối đối với hàng hóa là phương tiện, vật phẩm lưu trữ thông tin đã ghi (bao gồm CD, USB).

Quyền nhập khẩu, phân phối được quy định tại Khoản 3, 4; Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phần mềm là hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Doanh nghiệp FDI , nhập khẩu , quyền phân phối