(Chinhphu.vn) – Bà Mai Thu hỏi: Trước đây tôi đi làm có đóng BHXH tại 1 công ty rồi nghỉ việc, ngừng đóng BHXH nhưng khi nghỉ việc tôi chưa được trả sổ BHXH. Vậy bây giờ tôi muốn lấy sổ BHXH thì làm thế nào?

Quyền của người lao động: "Được cấp và quản lý sổ BHXH"

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại khoản 2, Điều 18, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định quyền của người lao động: "Được cấp và quản lý sổ BHXH".

Tại khoản 5, Điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, đề nghị bà Thu liên hệ với công ty cũ để yêu cầu công ty làm thủ tục cấp, chốt sổ BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH và trả sổ BHXH cho bà.

Trong trường hợp công ty cố tình không trả sổ BHXH cho bà, bà có thể làm đơn thông qua tổ chức Công đoàn tại công ty để khiếu nại về việc không trả sổ BHXH cho bà.

Nếu không được thì bà có thể gửi đơn đến Thanh tra lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh -và Xã hội để cơ quan này giải quyết buộc công ty trả lại sổ BHXH cho bà.

Chinhphu.vn

Từ khóa: sổ BHXH