(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Tuấn Anh (Thanh Hóa) có thẻ BHYT dành cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Ông Anh hỏi, từ ngày 1/1/2015, mức hưởng BHYT đối với trường hợp của ông được quy định thế nào? Các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ được hưởng BHYT như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Anh như sau:

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; người thuộc diện được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng về thuốc, dịch vụ kỹ thuật.

Hộ cận nghèo có mức hưởng 95% và phải cùng chi trả 5% (trước đây phải cùng chi trả 20%).

Ông Anh có thể tham khảo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT để biết thêm chi tiết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo hiểm y tế , bảo trợ xã hội , hộ nghèo , khám chữa bệnh , viện phí