(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thúy Huyên (nguyenthithuyhuyenqn@...) sinh năm 1964, trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về thời gian làm cán bộ xã được tính hưởng BHXH.

Theo bà Nguyễn Thị Thuý Huyên trình bày thì bà có quá trình công tác như sau:

- Từ tháng 12/1985-11/1990: Nhân viên Trạm y tế xã.

- Từ tháng 12/1990-5/1993: Do giảm biên chế nên nghỉ việc.

- Từ tháng 6/1993-5/1996: Cán bộ UBND xã, chuyên trách kế hoạch hoá gia đình.

- Từ tháng 6/1996-6/2001: Phó Ban Dân số kế hoạch hoá gia đình kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã.

- Từ tháng 7/2001-5/2006: Gián đoạn không rõ lý do.

- Từ tháng 6/2006-12/2008: Phó Ban Dân số kế hoạch hoá gia đình kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã.

- Từ tháng 1/2009-12/2010: Phó Ban Dân số kế hoạch hoá gia đình kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ  nữ xã.

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời về thời gian công tác của bà Huyên được tính là thời gian đóng BHXH như sau:

Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ, Văn bản số 806/BHXH.CĐCS ngày 14/7/1998 của BHXH Việt Nam thì thời gian từ tháng 12/1985 đến tháng 12/2008 bà Huyên không thuộc các chức danh quy định tại tại Tiết a, Điểm 15 Thông tư 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ và cũng không thuộc chức danh quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nên không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Từ tháng 1/2009 bà Huyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, thuộc đối tượng tham gia BHXH nên được tính là thời gian hưởng BHXH.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 09/1998/NĐ-CP