(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thảo Phương (Hải Dương) là cháu ruột liệt sĩ, đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ. Gia đình bà biết thông tin mộ liệt sĩ đang nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ đường 9 nên đã làm đơn đề nghị được thăm viếng mộ liệt sĩ.

Để nhận chế độ hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ, cơ quan chức năng yêu cầu bà Phương phải có giấy ủy quyền của anh (chị), em ruột của liệt sĩ. Bà Phương hỏi, trường hợp của bà có bắt buộc phải có giấy ủy quyền không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng: “Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước…”.

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ quy định: “Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ…”.

Như vậy, trường hợp của bà là người thờ cúng liệt sĩ và đang được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước theo quy định trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Liệt sĩ , thăm viếng , hỗ trợ , thân nhân , thờ cúng liệt sĩ