(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Thắng (TP. Hà Nội) nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước trước năm 2005. Ông Thắng hỏi ông có được truy lĩnh tiền trợ cấp khu vực 1 lần cho thời gian trong quân đội không? 

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư  Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ảnh minh họa
Ngày 4/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Đối tượng và chế độ áp dụng được quy định tại Điều 2 Nghị định này như sau:

- Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 1/1/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền trợ cấp khu vực đã đóng BHXH.

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1/1/2007, cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực được hưởng phụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng (không điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Với quy định trên, trường hợp ông Nguyễn Đức Thắng đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ năm 2005 (trước thời điểm ngày 1/1/2007), vì vậy không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền trợ cấp khu vực đã đóng BHXH (trợ cấp khu vực một lần).

Nếu trước ngày 1/1/2007 và đến nay, ông Nguyễn Đức Thắng đang hưởng lương hưu tại nơi cư trú có phụ cấp khu vực thì được hưởng phụ cấp khu vực hàng tháng theo mức quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

 

Từ khóa: Quyết định 122/2008/QĐ-TTg