(Chinhphu.vn) - Bà Trịnh Thị Ngọc Hân (hantieuho@...) hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng không thời hạn tại trường mẫu giáo công lập, tôi có thuộc đối tượng được nâng bậc lương thường xuyên không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Hân hỏi như sau:

Ngày 26/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm chính sách đối với trẻ em, chính sách đối với giáo viên, chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Điểm a, khoản 2 Điều 2 Quyết định này quy định chính sách đối với giáo viên mầm non như sau: Giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập được Nhà nước hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Hiện nay, giáo viên mầm non công lập được xếp lương theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, và được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại điểm b1, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:

Mã ngạch

Tên ngạch

Trình độ đào tạo

Hệ số lương khởi điểm

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau

15.115

Giáo viên mầm non

Trung cấp

1,86

24 tháng

15a.206

Giáo viên mầm non chính

Cao đẳng

2,10

36 tháng

15a.205

Giáo viên mầm non cao cấp

Đại học

2,34

36 tháng

Trường hợp bà Trịnh Thị Ngọc Hân, căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, bà Hân thuộc đối tượng áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

Thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên lần sau là 24 tháng hay 36 tháng tùy thuộc vào ngạch lương giáo viên bà được xếp.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Nâng lương