(Chinhphu.vn) – Năm 2012, bà Nguyễn Thu Hương về công tác tại trường THCS Quang Trung, xã Đăk R'tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Năm 2013, Trường được hưởng chế độ vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Bà Hương hỏi, bà có được hưởng chế độ trợ cấp ban đầu không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chính sách đối với nhà giáo công tác tại trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 và Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Theo đó, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Trường THCS Quang Trung, xã Đăk R'tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông được hưởng chế độ chính sách vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2013. Do đó, chỉ những nhà giáo đang giảng dạy ở trường thuộc vùng thuận lợi có quyết định chuyển đến công tác tại trường thuộc xã Đăk R'tih kể từ thời điểm quyết định công nhận xã Đăk R'tih là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thì được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại các văn bản nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: trung học cơ sở , giáo viên , trợ cấp lần đầu , đặc biệt khó khăn