(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Cúc (tỉnh Bình Dương) nghỉ chế độ thai sản đến tháng 3/2015, tuy nhiên do sức khỏe còn yếu nên bà xin nghỉ việc riêng, vậy bà có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không? Nếu được thì thủ tục như thế nào vì công ty của bà đã giải thể.

Thời điểm bà Cúc nghỉ thai sản là tháng 10/2014, đóng BHXH theo mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng nhưng khi hưởng chế độ thai sản thì bà chỉ được tính mức lương 1.050.000 đồng. Vậy, bà có được truy lĩnh không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Cúc như sau:

Theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong 1 năm. Trường hợp bà Cúc xin nghỉ việc riêng nên không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật BHXH thì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng. Trường hợp người lao động đã đóng BHXH theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức đóng. Đối với bà Cúc, do đơn vị đã giải thể nên đề nghị bà tập hợp hồ sơ, liên hệ cơ quan BHXH nơi bà cư trú để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn