(Chinhphu.vn) - Tháng 9/2004, ông Nguyễn Anh Khoa được tuyển dụng và phân công về giảng dạy tại trường THCS An Lạc, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút. Tháng 9/2011, ông Khoa được điều động về trường THCS thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, là thị trấn thuộc huyện nghèo.

Tháng 9/2013, ông Khoa được luân chuyển đến trường THCS Yên Định, xã Yên Định, là xã thuộc huyện nghèo, trong quyết định luân chuyển không ghi thời hạn. Ông Khoa đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp ông có tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Theo phản ánh của ông Nguyễn Anh Khoa, tháng 9/2004 ông được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và phân công về giảng dạy tại trường THCS An Lạc, xã An Lạc, huyện Sơn Động và đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút do công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tháng 9/2011, ông Khoa được điều động về trường THCS thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. Đến tháng 9/2013, ông được điều động đến trường THCS Yên Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động, là xã thuộc huyện nghèo 30a.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ quy định: "....Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút...".

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP:

"Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP).

Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền".

Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Anh Khoa, là giáo viên được tuyển dụng mới, được phân công về công tác tại xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, không phải là giáo viên được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đồng thời tháng 9/2013, ông Khoa được điều động đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, không phải là giáo viên luân chuyển có thời hạn nên không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thu hút kéo dài áp dụng tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp thu hút , đặc biệt khó khăn , điều động , luân chuyển