(Chinhphu.vn) – Công ty ông Bùi Hải Bằng (TPHCM) tham dự gói thầu thiết bị, hình thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ. Do sai sót khi đánh máy, in ấn nên đơn dự thầu của hồ sơ đề xuất kỹ thuật bị sai năm. Thời gian hiệu lực của đề xuất kỹ thuật là 180 ngày kể từ ngày 15/1/2020, nhưng bị ghi nhầm là ngày 15/1/2019.

Tuy nhiên, ngày ký đơn dự thầu thể hiện rõ là ngày 10/1/2020 và bảo lãnh dự thầu do ngân hàng cấp cũng bảo đảm đúng yêu cầu là có hiệu lực 210 ngày kể từ ngày 15/1/2020.

Trong biên bản mở thầu của chủ đầu tư ngày 15/1/2020 thì nhà thầu đã có ý kiến cam kết rằng đây là sai sót nhỏ trong quá trình in ấn, đánh máy và xác nhận khẳng định rằng thời gian hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 180 ngày kể từ ngày 15/1/2020, đồng thời ngay sau đó công ty ông Bằng cũng đã gửi công văn giải trình và cam kết về thời gian tính hiệu lực trong đơn dự thầu của hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 180 ngày kể từ ngày 15/1/2020.

Ông Bằng hỏi, trường hợp trên có được xem là “sai sót không nghiêm trọng và hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá” bởi chủ đầu tư hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật hợp lệ là đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; trong đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. Hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Việc nhà thầu chào thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ đề xuất kỹ thuật được coi là không hợp lệ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , sai sót , thời gian có hiệu lực