(Chinhphu.vn) - Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Ông Huỳnh Lợi Nguyên (tỉnh Bạc Liêu) đang công tác tại đơn vị quản lý dự án. Ông có tham khảo Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì đơn vị thẩm tra phải "độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình".

Ông Nguyên hỏi, ông có thể hiểu nhà thầu tư vấn lập dự án, nhà thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở có thể được tham gia tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán do đơn vị tư vấn khác lập (độc lập nhau về pháp lý, tài chính) trong cùng một dự án đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo đó, khi tham dự thầu nhà thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn