(Chinhphu.vn)Bà Lê Thị Hiên (bmhuong1983@...) đóng BHXH từ ngày 1/5/2013 đến hết ngày 31/10/2013, nghỉ chế độ từ ngày 17/10/2013, sinh con ngày 30/10/2013. Bà Hiên muốn được biết bà có được hưởng chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 28 Luật BHXH thì điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Bà Hiên sinh con ngày 30/10/2013 nên 12 tháng trước khi sinh con của bà Hiên được tính từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2013.

Như vậy, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bà Hiên đóng BHXH được 6 tháng, nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật bảo hiểm xã hội