(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (trú tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và 4 hộ gia đình khác là công nhân Công ty Công trình giao thông vận tải Đồng Nai được Công ty cho sử dụng phần đất phía sau nhà làm việc của Hạt duy tu 2 làm nhà ở từ trước năm 1997 và sau đó được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tháng 9/2019, UBND huyện Vĩnh Cửu lại ban hành các quyết định thu hồi các Giấy chứng nhận đã cấp với lý do cấp sai nguồn gốc đất. Các hộ gia đình đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng về vấn đề này.

Theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 12/2/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Phương đề nghị Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Vĩnh Cửu rà soát và có văn bản hướng dẫn các hộ dân liên hệ với UBND xã để đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận. Nhưng đến nay các hộ vẫn chưa nhận được hướng dẫn.  

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Thúy đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình.

Tiếp nhận kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và các hộ gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Nội dung đơn đề nghị xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu; do đó, đề nghị bà Thúy liên hệ UBND huyện Vĩnh Cửu để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Giao UBND huyện Vĩnh Cửu chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra, giải quyết đơn kiến nghị của bà Thúy và có văn bản trả lời đơn cho công dân theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Cổng TTĐT Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 7/2021.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn