(Chinhphu.vn) - Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang (Quỹ) được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Quỹ có cơ chế quản lý theo mô hình doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Hiện Quỹ được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư và đang thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án “Tạo quỹ, phát triển khu dân cư Hà Sơn” tại TP. Hà Giang (trong vùng đô thị). Dự kiến tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, vốn của Quỹ tham gia 40 tỷ đồng (chiếm 23,5% tổng vốn đầu tư) còn lại là vốn huy động.

Nay, dự án đã xong bước khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và xây dựng dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc về quan điểm giữa các sở ngành chức năng và chủ đầu tư là Quỹ.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang hỏi, dự án nêu trên là dự án đầu tư có thu hồi vốn, vậy có thuộc diện thu hồi đất không hay phải thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hộ dân có đất?

Trường hợp không thuộc diện thu hồi đất mà phải nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì việc nhận chuyển nhượng diễn ra trước hay sau khi dự án được phê duyệt?

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh theo phân cấp. Vậy việc phê duyệt dự án do cấp nào phê duyệt (UBND tỉnh hay chủ đầu tư là Quỹ phê duyệt)? Trình tự thẩm định dự án có áp dụng Luật Đầu tư công không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 21, Điều 4 Luật Đầu tư công vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang xác định vốn Quỹ đầu tư tham gia dự án “Tạo quỹ, phát triển khu dân cư Hà Sơn” có phải là vốn đầu tư công hay không.

Trường hợp nguồn vốn này không phải là một trong các nguồn vốn đầu tư công thì dự án không phải áp dụng trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đầu tư công , quỹ đầu tư , dự án , chủ đầu tư