(Chinhphu.vn) – Địa phương của ông Lê Văn Thịnh chuẩn bị lập dự án khu dân cư để tiến hành đấu giá cấp quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách với diện tích khoảng 1,5 ha; khu vực lập dự án đã có quy hoạch chung. Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

Theo quy định, "Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết".

Như vậy, dự án nêu trên sẽ chỉ lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu; bảo đảm sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, khi triển khai lập dự án, phòng chuyên môn và Sở Xây dựng yêu cầu phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 với quan điểm, dự án khu dân cư chủ đầu tư là các hộ dân, vì vậy sẽ có nhiều chủ đầu tư nên dù dự án có quy mô nhỏ hơn 5 ha vẫn phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Ông Thịnh hỏi, dự án nêu trên của đơn vị ông (diện tích 1,5 ha) khi lập dự án không phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mà chỉ lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở thì có bảo đảm quy định hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đề nghị của ông Lê Văn Thịnh là áp dụng Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng đối với khu đất lập dự án nêu trên là không phù hợp do quy định tại Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP chỉ áp dụng cho các khu chức năng đặc thù.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch , dự án , chủ đầu tư , phương án kiến trúc , thiết kế