(Chinhphu.vn) – Công trình thủy lợi tại địa phương của ông Hồ Tiến Dũng (Hòa Bình) đã được phê duyệt từ năm 2014 với chi phí dự phòng là 5,9 tỷ đồng. Do chi phí dự phòng còn lại lớn, nên UBND huyện (chủ đầu tư) trình UBND tỉnh xin sử dụng hết số dự phòng và được UBND tỉnh ra quyết định bổ sung hạng mục công trình.

Hiện ông Dũng được giao lập dự toán hạng mục bổ sung của công trình này. Ông Dũng hỏi, khi lập dự toán phần chi phí tư vấn thì có phải tính cả chi phí lập kế hoạch đấu thầu không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung câu hỏi của ông do chi phí dự phòng của dự án còn lại lớn nên chủ đầu tư (UBND huyện) đã trình UBND tỉnh (người quyết định đầu tư) xin sử dụng hết chi phí dự phòng và đã được UBND tỉnh ra quyết định bổ sung hạng mục công trình mới của dự án với kinh phí đúng bằng chi phí dự phòng còn lại (5,9 tỷ đồng). Vì vậy, trong quá trình lập dự toán bổ sung hạng mục mới này, phần chi phí tư vấn vẫn phải lập các chi phí liên quan đến kế hoạch đấu thầu như lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự toán , chi phí dự phòng , hạng mục công trình