(Chinhphu.vn) – Bà Thu Hương (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại 1 công ty liên doanh theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tháng 9/2015, bà đủ 55 tuổi, nhưng mới đóng BHXH được 15,5 năm nên muốn tiếp tục làm việc đến 60 tuổi để đủ 20 năm đóng BHXH. Công ty vẫn có nhu cầu cho vị trí công việc bà Hương đang đảm nhận.

Theo bà Hương hiểu, khi người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH thì công ty không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Do vậy, trường hợp người lao động chưa có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, nhưng đã đủ tuổi nghỉ hưu, mà đủ sức khỏe, có nguyện vọng tiếp tục làm việc để tiếp tục đóng BHXH bắt buộc, nhằm thỏa mãn cả 2 điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động và người sử dụng lao động có nhu cầu, thì người sử dụng lao động cần áp dụng quy định tại Điều 166 Bộ luật Lao động về người lao động cao tuổi, tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động (nếu là hợp đồng lao động không xác định thời hạn) hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động (nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn) hoặc giao kết hợp đồng lao động mới (khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn) để người lao động tiếp tục làm việc và đóng BHXH cho tới khi có đủ 20 năm đóng BHXH. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Bà Hương hỏi, cách hiểu và vận dụng như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Hương như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt khi người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 166 của Bộ luật Lao động thì người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Theo quy định tại Điều 167 của Bộ luật Lao động và Điều 6 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Theo đó, trường hợp bà đã đủ tuổi nghỉ hưu, nếu người sử dụng lao động (công ty) có nhu cầu sử dụng và bà có đủ sức khỏe để thực hiện công việc thì hai bên thỏa thuận kéo dài hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Chinhphu.vn