(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của cử tri TP. Hà Nội, quy định “Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp” tại khoản 3, Điều 49 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp là chưa phù hợp với thực tiễn.

Theo cử tri, để thành lập được doanh nghiệp phải bảo đảm nhiều yếu tố khác như ngành nghề sản xuất kinh doanh, trụ sở, nguồn vốn... Do đó, nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn trong quá trình hoạt động khi sử dụng trên 10 lao động. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu điều chỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri TP. Hà Nội như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2014, hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên trên 10 lao động phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Quy định này là hợp lý nhằm tạo điều kiện cho những tổ chức kinh tế có quy mô sử dụng lao động lớn hơn 10 người được thành lập một cách chính thức và được hoạt động trong một môi trường kinh doanh minh bạch hơn, được pháp luật bảo vệ tốt hơn.

Các yếu tố về ngành nghề sản xuất kinh doanh, trụ sở, nguồn vốn... không phải là khó khăn khi hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp do pháp luật hiện hành không có quy định hạn chế về các vấn đề trên.

Chinhphu.vn