(Chinhphu.vn) - Bà Hồ Thùy Trang (tranght1980@...), hiện công tác tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, đề nghị hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với công chức được điều động trong trường hợp của bà.

Ảnh minh họa

Theo bà Trang phản ánh, tháng 8/2012 khi bà đang là Phó Trưởng Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ, bà được Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị tập trung năm 2012-2013 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thời gian này, tỉnh thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, bà Trang có tên trong danh sách cán bộ điều động từ Sở Ngoại vụ đến công tác tại Trung tâm.

Theo Quyết định tiếp nhận của Trung tâm, bà Trang được giao làm chuyên viên Phòng Tổng hợp của Trung tâm từ tháng 9/2012.

Bà Trang hỏi, việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng của bà như vậy có đúng theo quy định không? Các chế độ lương, bảo hiểm của bà từ tháng 9/2012 đến nay được thực hiện như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Trang như sau:

Căn cứ Điều 35, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể

- Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật

- Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 39, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP chế độ, chính sách đối với công chức được điều động như sau:

Trường hợp công chức được điều động đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động.

Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

Trường hợp bà Hồ Thùy Trang, qua thông tin bà cung cấp nhận thấy, việc bà Trang được điều động từ cơ quan cũ sang đơn vị mới và thôi giữ chức vụ quản lý (Phó Trưởng phòng) ở cơ quan cũ là phù hợp với quy định tại Điều 35 và khoản 1, Điều 39, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Theo Quyết định tiếp nhận của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, bà Trang được bổ nhiệm vào vị trí chuyên viên Phòng tổng hợp từ tháng 9/2012. Do vị trí mới không phải là chức danh quản lý lãnh đạo, không có phụ cấp chức vụ, nên bà Trang được bảo lưu phụ cấp chức vụ Phó Trưởng phòng Sở Ngoại vụ trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có quyết định tiếp nhận.

Tiền lương và việc đóng nộp bảo hiểm xã hội của bà Trang được thực hiện tại đơn vị mới từ tháng 9/2012.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.