(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Phan Văn Linh (Hải Dương) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp nằm trong hạn mức chỉ định thầu (không quá 1 tỷ đồng), giá gói thầu là 832.580.000đ. Đơn vị ông áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Ông Linh hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này.

Theo đó, đối với gói thầu xây lắp có giá không quá 1 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Chỉ định thầu rút gọn