(Chinhphu.vn) – Bà Vũ Thị Tâm Giao (vutamgiao@...) hỏi: Tôi đang hưởng hệ số lương 3,00, nay tôi được cử ra nước ngoài làm việc thì tôi có được hưởng thêm 30% lương đang hưởng không? Tôi phải tham gia những loại hình BHXH nào? Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH được tính thế nào?

Ông Trần Đình Liệu, Trưởng Ban thu, BHXH Việt Nam trả lời bà Giao  như sau:

Do câu hỏi của bà nêu bà đang hưởng hệ số lương là 3,00, phụ cấp 30% lương đang hưởng nhưng không rõ là loại phụ cấp nào nên BHXH Việt Nam không có căn cứ trả lời bà.

Trường hợp bà Giao là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, được cử ra nước ngoài làm việc, do cơ quan cử đi trả lương thì bà vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
 
Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Chinhphu.vn