(Chinhphu.vn) – Bà Tô Thị Hồng Diễm là công chức xã có đóng BHXH, BHYT, đã được cấp thẻ BHYT (mã HC4). Bà Diễm là người tàn tật, theo quy định thì bà được cấp thẻ có quyền lợi BHYT cao hơn đối tượng công chức, nhưng hiện bà chưa được cơ quan BHXH điều chỉnh quyền lợi trên thẻ BHYT. Như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Diễm như sau:

Căn cứ Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật số  46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của bà Diễm đang tham gia, đóng BHXH, BHYT theo đối tượng công chức Nhà nước, có mức quyền lợi BHYT thấp hơn đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, nhưng nếu bà có đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT của đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thì bà thuộc đối tượng được đổi mã quyền lợi BHYT ghi trên thẻ BHYT theo quyền lợi của đối tượng người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , BHXH , quyền lợi , bảo trợ , đổi mã