(Chinhphu.vn) – Ông Chu Văn Ứng (TP. Hồ Chí Minh) được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ tháng 6/2014, nhưng chưa khởi công và đã được gia hạn giấy phép 1 lần, thời gian 6 tháng. Ông Ứng hỏi, thời gian gia hạn giấy phép như vậy có đúng không và ông có được tiếp tục gia hạn nữa không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Ứng hỏi như sau:

Nếu giấy phép của ông được cấp tháng 6/2014 thì việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng căn cứ theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng. Theo đó chủ đầu tư chỉ được gia hạn giấy phép xây dựng một lần với thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu sau 6 tháng công trình vẫn chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng.

Còn theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 thì chủ đầu tư được gia hạn giấy phép xây dựng tối đa 2 lần, thời hạn gia hạn tối đa là 1 năm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy phép xây dựng , nhà ở