(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với mỗi chế độ, nếu người lao động đáp ứng đủ các điều kiện thì được hưởng chế độ đó.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về việc hưởng đồng thời 2 chế độ trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp như sau:

Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành thì, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (kể cả trường hợp đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con).

Như vậy, đối với mỗi chế độ, nếu người lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì được hưởng chế độ đó.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Đối tượng được hưởng chế độ thai sản

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

- Thời hạn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

Từ khóa: Chế độ thai sản , trợ cấp thất nghiệp