(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Nam hỏi, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, nay thân nhân mới làm hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết chế độ thì có được truy lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký quyết định không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Nam như sau:

Đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, nếu có tên trong hồ sơ liệt sĩ ban đầu thì được hưởng trợ cấp ưu đãi như thân nhân khác, được truy lĩnh theo quy định của pháp luật (nếu có).
 
Nếu không có tên trong hồ sơ liệt sĩ, nay mới làm hồ sơ bổ sung thì được hưởng từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

Chinhphu.vn