(Chinhphu.vn) – Bạn của ông Hồ Thanh Tân (Hà Tĩnh) là cán bộ hưu trí, mất năm 2019. Ông Tân hỏi, em trai của bạn ông 50 tuổi, là người khuyết tật, mất khả năng lao động, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì có đủ điều kiện để hưởng chế độ tuất không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 Luật BHXH thì thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

Con chưa đủ tuổi 18 tuổi, con từ đủ 18 trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên;

Vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì em trai của bạn ông không thuộc đối tượng thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp tuất , BHXH