(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Ngô Thị Cẩm Tú (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Kiện được công nhận liệt sĩ năm 2016. Mộ liệt sĩ an táng tại địa phương do gia đình, dòng họ quản lý. Nay, thân nhân liệt sĩ làm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ. Bà Tú hỏi, thân nhân liệt sĩ có được hỗ trợ kinh phí này không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã trả lời như sau:

Trường hợp liệt sĩ Nguyễn Kiện được suy tôn năm 2016. Từ trước đến nay, mộ liệt sĩ an táng tại địa phương do gia đình, dòng họ quản lý, không thực hiện di chuyển. Nay thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng được hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ, đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có mộ liệt sĩ để kiểm tra nếu chưa thực hiện hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ thì thực hiện hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Mộ liệt sĩ , thân nhân , kinh phí , xây dựng