(Chinhphu.vn) – Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng) nâng bậc, nâng ngạch lương đối với người lao động thì không thực hiện tính lãi đối với phần chênh lệch mức đóng.

Ông Hoàng Văn Nam (tochucdaotao@...) đề nghị tư vấn trường hợp sau:

Theo Điều 56 của Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam quy định thì đơn vị đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chậm quá thời hạn quy định 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng.

Ngày 20/12/2012, đơn vị ông có quyết định nâng bậc lương cho ông Nguyễn Văn A, nhưng hưởng bậc lương mới từ ngày 1/3/2012. Vậy, thời điểm để xác định chậm quá thời hạn theo quy định 30 ngày là kể từ ngày 20/12/2012 hay từ ngày 1/3/2012?

Về vấn đề này, ông Trần Đình Liệu - Trưởng Ban thu BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật BHXH và Khoản 2, Điều 49 Luật BHYT, đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư quỹ BHXH trong năm và tiền lãi của số tiền BHYT chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố.

Thực hiện quy định của Luật BHXH, đối với trường hợp chậm đóng do chậm nâng lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, theo Công văn số 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ BHXH hướng dẫn như sau:

Đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH cho cơ quan BHXH trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng) nâng bậc, nâng ngạch lương đối với người lao động thì không thực hiện tính lãi đối với phần chênh lệch mức đóng BHXH. Trường hợp người sử dụng lao động nộp chậm từ 30 ngày trở lên thì thực hiện tính lãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật BHXH”.

Trong ví dụ nêu ông Nguyễn Văn A có quyết định nâng lương từ ngày 20/12/2012 thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/12/2012 nếu đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH theo bậc lương mới cho ông A thì không phải nộp tiền lãi của số tiền chênh lệch do tăng lương.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Doanh nghiệp chậm đóng BHXH có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

- Giải đáp chế độ chính sách BHXH

Từ khóa: BHXH