(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, việc áp dụng hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) là chủ trương đúng, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho doanh nghiệp, tuy nhiên trên thực tế khi áp dụng hệ thống này vẫn còn có một số bất cập.

Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, việc áp dụng hệ thống này cũng làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp. Với mỗi tờ khai, doanh nghiệp chỉ khai được cho 50 chủng loại hàng hóa thay vì như trước kia có thể áp dụng cho số lượng nhiều hơn.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn xử lý tại điểm 3, Công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 như sau: Hệ thống VNACCS chỉ hỗ trợ cho phép khai tối đa 50 dòng hàng trên một tờ khai.

Do vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi sử dụng hệ thống VNACCS khai báo hải quan cũng như công tác lưu trữ hồ sơ đối với lô hàng có trên 50 dòng hàng, Bộ Tài chính hướng dẫn:

- Chỉ thu lệ phí cho tờ khai đầu tiên của lô hàng để giảm thiểu chi phí phát sinh của doanh nghiệp khi áp dụng quy định mới.

- Người khai hải quan chỉ phải xuất trình, lưu 1 bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai cùng 1 lô hàng.

Về nội dung khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan: Số lần sửa khi khai trên mạng lên đến 9 lần nhưng khi đã hoàn thành việc khai hải quan, doanh nghiệp vẫn chưa được đảm bảo hoàn toàn hàng hóa sẽ được thông quan mà không có vướng mắc.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính, Hệ thống VNACCS cho phép người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần cho 1 tờ khai. Trường hợp đã khai sửa đổi bổ sung 9 lần trước khi thông quan mà các chỉ tiêu khai báo vẫn chưa chính xác thì người khai hải quan đề nghị hủy tờ khai đó trên hệ thống VNACCS để chuyển sang khai thủ công.

Về nội dung trường khai mã hàng hóa quá ngắn, dẫn đến hiện tượng khó khăn cho doanh nghiệp trong việc áp mã, nếu khai không đúng thì bị phạt.

Bộ Tài chính cho biết, theo hướng dẫn khai báo trường chỉ tiêu thông tin "Mã số hàng hóa" thì người khai hải quan thực hiện khai đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành (mã 8 kí tự), trong khi đó trường chỉ tiêu thông tin "Mã số hàng hóa" theo thiết kế của hệ thống VNACCS có thể khai được tối đa là 12 kí tự, như vậy, trường chỉ tiêu "Mã số hàng hóa" đáp ứng đầy đủ cho việc khai báo theo đúng quy định.

Thanh Thủy