(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc đang xin chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV (người đứng tên là chủ doanh nghiệp cũ). Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc kê khai tình hình tài chính khi dự thầu.

Theo hồ sơ mời thầu, Doanh nghiệp phải lập số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất, Doanh nghiệp muốn biết, có thể lấy số liệu 2 năm trước và 4 tháng đầu năm nay (của doanh nghiệp cũ) cộng với số liệu 8 tháng cuối năm nay (của công ty mới) để kê khai tình hình tài chính có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 88 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định, sau khi hợp nhất, các pháp nhân cũ chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm pháp nhân mới được thành lập; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân cũ được chuyển giao cho pháp nhân mới.

Đối với vấn đề của doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc, khi tham dự thầu, nhà thầu phải có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty TNHH MTV được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thì toàn bộ năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp tư nhân được chuyển giao cho nhà thầu theo quy định nêu trên.

Theo đó, nhà thầu được sử dụng thông tin về tài chính trước đó của doanh nghiệp tư nhân để kê khai trong hồ sơ dự thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực tài chính , nhà thầu