(Chinhphu.vn) - Ông Hà Đại Lâm (halam256@...) do có những thay đổi cơ quan làm việc nên hiện tại có tới 2 sổ BHXH. Ông Lâm muốn được tư vấn cách nhập 2 sổ này.

Gửi thắc mắc đến Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lâm cho biết, ông làm việc tại một công ty từ tháng 5/2006, đến 6/2008 thì nghỉ việc. Đầu tháng 6/2010 công ty mới chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho ông. Hiện nay ông Lâm đang làm việc trong cơ quan nhà nước ở tỉnh khác và tham gia đóng BHXH từ tháng 8/2009. Ông cũng đã được cấp sổ BHXH mới.

Ông Lâm muốn biết làm thế nào để nhập 2 sổ BHXH và nếu nhập sổ BHXH ở 2 tỉnh khác nhau có những thủ tục gì? Trong 1 năm ông Lâm nghỉ chờ việc, không tham gia BHXH thì thời gian tính BHXH có được cộng dồn hay tính lại từ lần làm việc sau?

Câu hỏi của ông Lâm được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Điều 5 Luật BHXH quy định nguyên tắc của BHXH như sau: “Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, thời gian đóng BHXH là 1 trong 3 điều kiện cơ bản để tính mức hưởng BHXH. Tổng thời gian đóng BHXH sẽ được cộng dồn trong cả quá trình đóng BHXH.

Trường hợp ông Hà Đại Lâm làm việc tại một công ty từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008 thì nghỉ việc. Từ tháng 7/2008 đến hết tháng 7/2009 nghỉ chờ việc ở nhà. Tháng 8/2009 làm việc tại cơ quan nhà nước ở tỉnh khác, được tham gia BHXH và cấp sổ BHXH mới. Tháng 6/2010 công ty cũ mới chốt sổ và trả sổ BHXH cũ cho ông.

Để được cộng dồn thời gian tham gia BHXH, ông cần đem sổ BHXH cũ đã được công ty và cơ quan BHXH nơi làm việc cũ xác nhận chốt sổ, rồi nộp cho cơ quan mới và đề nghị cơ quan liên hệ với cơ quan BHXH thực hiện thủ tục chuyển quá trình tham gia BHXH từ tháng 8/2009 ghi ở sổ BHXH mới nhập sang sổ BHXH cũ và thu hồi sổ BHXH mới.

Quá trình tham gia BHXH của ông tại cơ quan mới sẽ được cộng dồn và ghi nhận vào sổ BHXH cũ được lập khi bắt đầu tham gia BHXH.

Việc đóng BHXH của ông Lâm bị gián đoạn 1 năm do nghỉ chờ việc ở nhà, không ảnh hưởng đến thời gian đã đóng BHXH của ông tại công ty cũ. Thời gian đóng BHXH trước đó của ông (không tính thời gian gián đoạn 1 năm) và thời gian tiếp tục đóng BHXH tại cơ quan mới được tính gộp vào tổng thời gian đóng BHXH của ông.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật