(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Tấn Thanh (TPHCM) đang làm chủ đầu tư nhiều dự án, trong đó có gói thầu thiết bị đồ gỗ, bàn ghế. Ông Thanh hỏi, công ty ông muốn thuê giám sát gói thầu này thì người chịu trách nhiệm giám sát trưởng đòi hỏi phải có chứng chỉ như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì giám sát gói thầu lắp đặt thiết bị đồ gỗ, bàn ghế thuộc phần nội thất của công trình không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giám sát , chứng chỉ hành nghề , hoạt động xây dựng , nội thất , thiết bị