(Chinhphu.vn) - Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng II được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Nội), Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng có nội dung: "Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề". Như vậy, có thể hiểu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II được tham gia giám sát một phần công việc của công trình cấp I.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP chỉnh sửa lại "Hạng II: Được làm giám sát trưởng công trình cấp II trở xuống; được làm giám sát viên thi công các công trình cùng loại với các công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề".

Ông Hùng hỏi, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II có còn được giám sát một phần công việc của công trình cấp I nữa không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II: “Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp II trở xuống; được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề”.

Theo đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng II được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , giám sát , thi công , công trình