(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Đình Sơn (Ninh Thuận), con của ông sinh năm 2009, đăng ký khai sinh tại UBND phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Trong Giấy khai sinh chỉ ghi nơi sinh là "Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà".

Sau này gia đình ông Sơn chuyển đến sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận. Năm 2015, con ông Sơn nhập học lớp 1, tuy nhiên nhà trường yêu cầu ông Sơn về địa phương cũ sửa lại giấy khai sinh vì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận yêu cầu trên Giấy khai sinh của học sinh phải ghi đủ 3 cấp đơn vị hành chính. Ông Sơn đã về UBND phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đề nghị được điều chỉnh Giấy khai sinh của con ông nhưng không được giải quyết với lý do Giấy khai sinh đã được ghi theo đúng quy định.
 
Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Sơn hỏi, trường hợp của con ông phải giải quyết như thế nào? Yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận có phù hợp quy định không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Mục đích của việc ngành Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thông tin về nơi sinh tại Giấy khai sinh (bản sao) xin nhập học lớp 1 tiểu học phải có 3 cấp đơn vị hành chính là nhằm phục vụ cho việc cấp bằng tốt nghiệp của học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường (học sinh chỉ sử dụng 1 Giấy khai sinh trong hồ sơ học sinh, từ lớp 1 đến lớp 12); tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được sử dụng hợp lệ bằng tốt nghiệp các cấp.

Cơ sở pháp lý yêu cầu thông tin về "Nơi sinh" trong Giấy khai sinh có 3 cấp đơn vị hành chính gồm:

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31/12/2015:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Công văn chỉ đạo xử lý tình huống về mục nơi sinh số 1577/BTP-HCTP ngày 9/4/2007 của Bộ Tư pháp;

- Qua tham khảo tại Trang thông tin "Hỏi đáp và Tư vấn pháp luật" của Bộ Tư pháp cũng đã có câu hỏi và trả lời về nội dung này (có bản in đính kèm).

Văn bản có hiệu lực từ ngày 1/1/2016:

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Tại Điều 4 Khoản 1 Điểm d Đoạn 2 có nêu: "Đối với trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì nơi sinh phải ghi rõ tên của cơ sở y tế và tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi có cơ sở y tế đó".

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thu hành Luật Hộ tịch;

Tại Điều 21 Khoản 3 có nêu:

"Mục "Nơi sinh" được ghi như sau:

a) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là cơ sở y tế) thì ghi tên cơ sở y tế đó và tên địa danh hành chính nơi có cơ sở y tế đó.

Ví dụ: - Bệnh viện đa khoa Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

          - Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

          - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội."

Theo Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016), tại Điều 4 Khoản 13 đã có giải thích từ ngữ như sau: "Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký".

Như vậy, việc UBND các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện "bổ sung hộ tịch" là chấp hành đúng theo chỉ đạo của Bộ và Sở Tư pháp; đồng thời cũng phù hợp với quy định tại các văn bản pháp lý hiện hành.

Theo nội dung phản ánh của ông Nguyễn Đình Sơn, Nhà trường yêu cầu sửa lại Giấy khai sinh là không đúng với quy định tại các văn bản pháp lý hiện hành đã nêu trên.

 Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: Giấy khai sinh , hộ tịch , đơn vị hành chính